Penulisan Tesis Gaya Ukm 2014

Tags: Assignment Of PhysicsPerceptions Of Health EssayEssay Diabetes Type 2The Painted Door EssayFree Creative Writing Classes NycMfa Creative Writing UkQuran Research PaperScarlet Letter Essays Pearl

Bayangkan kalau dah hampir beribu-ribu kajian yang lebih kurang sama telah dilakukan, membantu kita membuat keputusan untuk tidak menjalankan kajian yang sama tersebut.

Tujuan kajian literatur ialah untuk menjelaskan kajian yang akan dijalankan berdasarkan maklumat dan pengetahuan yang tepat tentang hubung kait isu yang hendak dikaji.

Bagaimana memahami bagaimana penulisan daftar pustaka yang baik dan benar?

Maka dari itu, kali ini akan di ulas apa itu pengertian, tata cara penulisan dan contoh daftar pustaka. Salah satu pengertian daftar pustaka dinyatakan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dan juga kajian literatur bukan hanya sekadar kita memberikan laporan ringkasan hasil kajian lepas sahaja seperti Ahmad (2012) berhujah…, Ahmad (2012) menyatakan…, Ahmad (2012) berpendapat…, Ahmad (2012) membincangkan… Malah, sebagai seorang pengkaji, kita seharusnya menguasai penulisan tesis kita dengan identiti kita sendiri melalui perbincangan kajian literatur yang kritis dan kritikal.

Perlu diingatkan juga kepada penyelidik kajian tentang isu etika dalam penulisan.

Pendek kata, semua aspek dalam penulisan tesis memerlukan sumber rujukan literatur yang betul bagi membuktikan perbincangan kajian kita bersifat saintifik dan empirikal.

Persoalannya, banyak mana yang perlu kita rujuk dalam kajian literatur?

Sebenarnya ia terpulang kepada keperluan penulisan kita.

Banyak tidak membuktikan penulisan kita telah dan dasar sahaja.

SHOW COMMENTS

Comments Penulisan Tesis Gaya Ukm 2014

The Latest from zhivoe-slovo.ru ©