Thesis On Retail Banking

Thesis On Retail Banking-80
Overall, this study contributes to existing literature by analysing the range of barriers affecting entry endeavours in the Finnish market.

Tags: Dave Pelzer EssayThesis Energy HarvestingParts Research Paper IntroductionWww.Business PlanHow To Write A Research Paper On Childhood ObesityIncreasing Critical Thinking SkillsEssays On Minot'S LustCompany Law Assignment

Technological development has made it easier for new, technology-oriented companies to enter retail banking industry with digital solutions.

These emerging financial technology firms are considered as viable competitors to traditional retail banks.

Tämä tutkimus keskittyy kolmeen näkökulmaan: Ensinnäkin, tutkimuksessa kehitetään viitekehys mahdollisille esteille, joita uudet markkinalle tulijat voivat kohdata Suomen markkinalle tullessaan.

Toiseksi, tutkimus tarkastelee mekanismeja, joilla eri markkinalle tulon esteet vaikuttavat erityyppisiin markkinalle tulijoihin.

Moreover, the research proposes that the high barriers to entry open new possibilities for banks to respond to digitization in the industry, as high entry barriers make partnerships between incumbents and small fintech start-ups an increasingly attractive option for both stakeholders.

Teknologinen kehitys on tehnyt aiempaa helpommaksi uusien teknologiayritysten tulon vähittäispankkimarkkinalle digitaalisten ratkaisuiden avulla.Näitä nuoria finanssiteknologiayhtiöitä pidetään mahdollisina kilpailijoina perinteisille vähittäispankeille.Tämä tutkimus pyrkii kartoittamaan uusien tulijoiden disruptiivista potentiaalia Suomen vähittäispankkimarkkinalla tutkimalla uusien tulijoiden kohtaamia markkinalle tulon esteitä.Ensimmäisen näkökulman osalta työssä löydettiin 17 eri markkinalle tulon estettä, jotka voivat ehkäistä uusien toimijoiden tuloa markkinalle.Nämä esteet jaotellaan viiteen ryhmään niiden lähteen perusteella, joita ovat: Toimialan piirteet, yritysten kyvykkyydet, kuluttajakäyttäytyminen, taloudelliset vaatimukset, sekä markkinalle tulon jälkeinen kannattavuus.As for the second perspective, this research finds notable differences in how the entry barriers affect different types of market entrants.According to the results, fintech start-ups encounter numerous barriers when they aim to enter the Finnish retail banking market.Secondly, the study examines the ways that different entry barriers affect different types of entrants.Thirdly, the research studies the heights of entry barriers in different segments of retail banking.As for the third research perspective, this research identifies payments and small-scale lending as the two market segments where the market is most likely to see entries by the emerging financial technology firms.On the contrary, the probability of new entries seems lower in account management, large-scale lending, and investment and wealth management services.

SHOW COMMENTS

Comments Thesis On Retail Banking

The Latest from zhivoe-slovo.ru ©